พล.ต.ต.ศรีศักดิ์ คัมภีรญาณ ผบก.งป. ส่งมอบหน้ากากอนามัย, และเจลแอลกอฮอล์ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด งป.

วันนี้ 15 ธ.ค.64 เวลา 15.00 น. 

พล.ต.ต.ศรีศักดิ์ คัมภีรญาณ ผบก.งป. ส่งมอบหน้ากากอนามัย,  และเจลแอลกอฮอล์ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด งป.