พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป./รอง ผอ.ศพดส.ตร. เป็นประธานการประชุมหน่วยงานหารือกรณีการดำเนินการโครงการสำคัญ (Flag ship) ด้านดำเนินคดีค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 20 ส.ค.64 เวลา 14.00 น. 

      พล.ต.ท.พัฒนวุธ  อังคะนาวิน ผบช.สงป./รอง ผอ.ศพดส.ตร. เป็นประธานการประชุมหน่วยงานหารือกรณีการดำเนินการโครงการสำคัญ (Flag ship) ด้านดำเนินคดีค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1/2564

ณ ห้องประชุม งป.สงป. ชั้น 4 อาคาร 5 ตร.