พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป.เป็นประธานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2564