พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป. พร้อมด้วย รอง ผบช. และ ผบก.ในสังกัด ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการตำรวจ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ N404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา โดยมี นายนิโรธ สุนทรเลขา เป็นประธาน

วันพฤหัสบดีที่ 27 ม.ค.65  เวลา 10.00 น.

พล.ต.ท.พัฒนวุธ  อังคะนาวิน ผบช.สงป. พร้อมด้วย รอง ผบช. และ ผบก.ในสังกัด ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการตำรวจ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ N404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา โดยมี นายนิโรธ  สุนทรเลขา เป็นประธาน