พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป. ร่วมประชุมเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณระดับ ตร. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. โดยมี พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. (บร.) เป็นประธาน

วันจันทร์ที่ 24 ม.ค.65 เวลา 13.30 น. 

      พล.ต.ท.พัฒนวุธ  อังคะนาวิน ผบช.สงป. ร่วมประชุมเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณระดับ ตร. 

ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

โดยมี พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. (บร.)  เป็นประธาน