พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยชุดที่ 4 ด้านงบประมาณ การเงิน และการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ณ ห้องประชุม กง. ชั้น 1 อาคาร 4 ตร.

วันอังคารที่ 1 ก.พ.65 เวลา 09.30 น. 

      พล.ต.ท.พัฒนวุธ  อังคะนาวิน ผบช.สงป.  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยชุดที่ 4 ด้านงบประมาณ การเงิน และการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 

ณ ห้องประชุม กง. ชั้น 1 อาคาร 4 ตร.