พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานงบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting

วันอังคารที่ 5 ม.ค.65 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.พัฒนวุธ  อังคะนาวิน ผบช.สงป. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานงบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจใน สงป.