วันที่ 5 มิ.ย.67 เวลา 15.00 น. ประชุมด้านงบประมาณและการเงิน การรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร การจัดการแข่งขันมวยสากลระดับโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิก

วันพุธที่ 5 มิ.ย.67 เวลา 15.00 น. พล.ต.ต. ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน รอง ผบช.สงป. เป็นประธานการประชุมด้านงบประมาณการเงินการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรการจัดการแข่งขันมวยสากลระดับโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิก                 (วันที่ 20 พ.ค. - 3 มิ.ย.67) ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี พ.ต.อ. จารึก อ้นอารี รอง ผบก.งป. รวมถึงผู้แทนด้านงบประมาณการเงิน จากหน่วยต่างๆ ประกอบด้วย สมาคมมวยฯ บช.น., ภ.1, บช.ส., บช.ทท., สทส., สยศ.ตร. กง. เข้าร่วมประชุม และ งป. เป็นเลขานุการ