การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ ตร. ครั้งที่ 3/2562