ข่าวด่วน

  • ด่วนนนนนน
  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กองงบประมาณ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • วิสัยทัศน์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ : เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย ที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา
  • วิสัยทัศน์ ผู้บังคับการกองงบประมาณ : สุขภาพดี รู้หน้าที่ มีวินัย แต่งกายสุภาพ ขยัน ซื่อสัตย์สุจริต จิตใจงดงาม
  • คำขวัญ “คนสำราญ งานสำเร็จ”