ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเสื้อเครื่องเเบบสำหรับตำรวจชุมชนสัมพันธ์เเละข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในการพัฒนา งานโยธา เเละบรรเทาสาธารณภัย