ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ตร. เดือน พ.ค.65 (วันที่ 30 พ.ค.65)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัด เดือน พฤษภาคม 2565 (วันที่ 30 พ.ค.65) ตามลิงค์ หรือ Scan QR Code ด้านล่างนี้

แนวทางปฏิบัติด้านงบประมาณ การเงิน การประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคฯ ด้านงบประมาณ การเงิน

แนวทางปฏิบัติด้านงบประมาณ การเงิน การประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคฯ ด้านงบประมาณ การเงิน 

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. เดือน เมษายน 2565 (28 เม.ย.65)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ เดือน เมษายน 2565 (28 เม.ย.65) ตามลิงค์ หรือ Scan QR code  ด้านล่างนี้

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ภาพกิจกรรม