พ.ต.อ.หญิง นุชจรี อุดมแสงอร่าม  รอง ผบก.งป.  ผู้แทน สงป. ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 5/2564

วันศุกร์ที่ 20 ส.ค.64 เวลา13.30 น.

            พ.ต.อ.หญิง นุชจรี อุดมแสงอร่าม  รอง ผบก.งป.  ผู้แทน สงป. ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

            โดยมี พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. เป็นประธาน (ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference) ณ ที่ตั้งหน่วย