การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. เดือน เมษายน 2565 (28 เม.ย.65)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ เดือน เมษายน 2565 (28 เม.ย.65) ตามลิงค์ หรือ Scan QR code  ด้านล่างนี้