การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ตร. เดือน มิ.ย.65 (วันที่ 27 มิ.ย.65)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัด เดือน มิถุนายน 2565 (วันที่ 27 มิ.ย.65) ตามลิงค์ หรือ Scan QR Code ด้านล่างนี้

แนบไฟล์ดาวโหลด: