การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ตร. เดือน สิงหาคม 2565 และรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ตร. เดือน สิงหาคม 2565 และรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัด เดือน สิงหาคม 2565 (วันที่ 22 ส.ค.65) ตามลิงค์ หรือ Scan QR Code ด้านล่างนี้