การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ เดือน มีนาคม 2565 (22 มี.ค.65)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ เดือน มีนาคม 2565 (22 มี.ค.65) ตามลิงค์ หรือ Scan QR code  ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/1PPjWmYDsyXd-ebsppWKMRwJEBRNrNKei/view?u...