การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. เดือน พ.ย.66 (วันที่ 8 พ.ย.66)