การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. เดือน ม.ค.67 (วันที่ 31 ม.ค.67)