การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. เดือน มี.ค.67 (วันที่ 15 มี.ค.67)