การประชุมคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 (ผ่านระบบการประชุมทางไกล ZOOM Cloud Meetings)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมเร่งรัดฯ ระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2564 ตามลิงค์ หรือ Scan QR code ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/1n9rtX_8hiur2yWoJgUhpofqYOHwYWu3n/view?u...