ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใชัจ่ายงบประมาณ ระดับ ตร. ประจำเดือน ม.ค.2565 (ผ่านระบบประชุมทางไกล)