ตรวจเครื่องแต่งกายและ 5 ส. ประจำสัปดาห์ วันจันทร์ที่ 17 พ.ค.64