ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2564 (ผ่านระบบการประชุมทางไกล)

วันอังคารที่ 14 ก.ย. 64 เวลา 13.30 น. 

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2564 (ผ่านระบบการประชุมทางไกล)

ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.