ผบก.งป. ทำพิธีประดับยศแก่ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 3 นาย