ผบก.ปคบ. มอบหมายให้ พ.ต.อ.ศรีศักดิ์ คัมภีรญาณ รอง ผบก.ปคบ. มอบหน้ากากอนามัย และ เจลล้างมือ ให้ ขรก.งป.

วันศุกร์ที่ 10 ก.ย.64

ผบก.ปคบ. มอบหมายให้ พ.ต.อ.ศรีศักดิ์ คัมภีรญาณ รอง ผบก.ปคบ. มอบหน้ากากอนามัย และ เจลล้างมือ  ให้ ขรก.งป.