พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน ผบก.งป. ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 19 ส.ค.64 

พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน ผบก.งป. ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สภาผู้แทนราษฎร วาระ 2-3  ณ อาคารรัฐสภา