พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน ผบก.งป. พร้อม รอง ผบก.งป.ทำพิธีประดับยศแก่ข้าราชการในสังกัด

วัันจันทร์ที่ 5 ก.ค.64 พล.ต.ต.ภาณุพงศ์  ชอบเพื่อน ผบก.งป. พร้อม รอง ผบก.งป. ทำพิธีประดับยศแก่ข้าราชการในสังกัด ที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน 2 ราย