พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน ผบก.งป. เชิญข้าราชการตำรวจทุกคนใน งป. ประชุมหารือเรื่องงบประมาณฯ ณ ห้องประชุม งป.

วันพุธที่ 22 ก.ย.64 เวลา 09.15 น.

พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน ผบก.งป. เชิญข้าราชการตำรวจทุกคนใน งป. ประชุมหารือเรื่องงบประมาณฯ ณ ห้องประชุม งป.