พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน รอง ผบช.สงป. พร้อมด้วย จนท. ฝงป.6 งป. เข้าร่วมประชุม พิจารณาการก่อสร้างตามโครงการบ้านพักสวัสดิการตำรวจในสังกัด สกบ. และ สทส.วันอังคารที่ 12 ต.ค.64 เวลา 9.30 น.

พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน รอง ผบช.สงป.  พร้อมด้วย จนท. ฝงป.6 งป. เข้าร่วมประชุม พิจารณาการก่อสร้างตามโครงการบ้านพักสวัสดิการตำรวจในสังกัด สกบ. และ สทส. โดยมี พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.