พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน รอง ผบช.สงป. พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง สุมณฑา. คุณจริยกุล ผกก.ฝกง.6 กง. ร่วมประชุมการปรับปรุงแก้ไขแนวทางปฎิบัติประกอบระเบียบ ก.ต.ช.ฯ

วันจันทร์ที่ 15พ.ย.64 เวลา 13.30 น. 

      พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน รอง ผบช.สงป. พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง สุมณฑา. คุณจริยกุล ผกก.ฝกง.6 กง. ร่วมประชุมการปรับปรุงแก้ไขแนวทางปฎิบัติประกอบระเบียบ ก.ต.ช.ฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. 

โดยมี พล.ต.อ.ปิยะ. อุทาโย  รอง ผบ.ตร. เป็นประธาน