พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน รอง ผบช.สงป. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ศรีศักดิ์ คัมภีรญาณ ผบก.งป. ร่วมประชุมการติดตามความคืบหน้าการจัดทำคำของบประมาณ ปี พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ย.64 เวลา 13.30 น. 

      พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน รอง ผบช.สงป. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ศรีศักดิ์ คัมภีรญาณ ผบก.งป. ร่วมประชุมการติดตามความคืบหน้าการจัดทำคำของบประมาณ ปี พ.ศ.2566  ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. 

โดยมี พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์   ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร6) เป็นประธาน