พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่่อน รอง ผบช.สงป. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ศรีศักดิ์ คัมภีรญาณ ผบก.งป. และข้าราชการตำรวจ งป. เข้ารับนโยบาย พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร 6)

วันอังคารที่ 5 ต.ค.64 เวลา 10.00 น. 

พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่่อน รอง ผบช.สงป. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ศรีศักดิ์ คัมภีรญาณ ผบก.งป. และข้าราชการตำรวจ งป. เข้ารับนโยบาย พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร 6)