พล.ต.ต.ศรีศักดิ์ คัมภีรญาณ ผบก.งป.ประชุมมอบนโยบายและทำพิธีประดับยศแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด งป.

วันพฤหัสบดีที่ 7 ต.ค.64 เวลา 10.0 น. 

พล.ต.ต.ศรีศักดิ์ คัมภีรญาณ ผบก.งป.ประชุมมอบนโยบายและทำพิธีประดับยศแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด งป.

ณ ห้องประชุม งป.