พล.ต.ต.ศรีศักดิ์ คัมภีรญาณ ผบก.งป.พร้อม รอง ผบก.งป.และข้าราชการตำรวจในสังกัด งป. ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 7 ต.ค.64 เวลา 08.00 น.

พล.ต.ต.ศรีศักดิ์  คัมภีรญาณ ผบก.งป.พร้อม รอง ผบก.งป.และข้าราชการตำรวจในสังกัด งป. ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ ลานด้านหน้าอาคาร 1 ตร. และสวดมนต์ ณ ศาลพระนิรันตรายฯ