พล.ต.ต.ศรีศักดิ์ คัมภีรญาณ ผบก.งป. ทำพิธีประดับยศให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 3 ราย ณ ห้องทำงาน ผบก.งป.

วันอังคารที่ 14 ธ.ค.64 เวลา 15.00 น. 

พล.ต.ต.ศรีศักดิ์  คัมภีรญาณ ผบก.งป. ทำพิธีประดับยศให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 3 ราย ณ ห้องทำงาน ผบก.งป.