พล.ต.ต.ศรีศักดิ์ คัมภีรญาณ ผบก.งป. ทำพิธีประดับยศ และแสดงความยินดีแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ซึ่งได้รับตำแหน่งสูงขึ้น