พล.ต.ต.ศรีศักดิ์ คัมภีรญาณ ผบก.งป. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ระดับสว. ขึ้นไป เข้าร่วมประชุมบริหาร งป. ครั้งที่ 1 ห้องประชุม งป.

วันพุธที่ 15 ธ.ค.64 เวลา 15.00 น. 

พล.ต.ต.ศรีศักดิ์  คัมภีรญาณ ผบก.งป. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ระดับสว. ขึ้นไป เข้าร่วมประชุมบริหาร งป. ครั้งที่ 1 ห้องประชุม งป.