พล.ต.ต.ศรีศักดิ์ คัมภีรญาณ ผบก.งป. ร่วมประชุมเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณระดับ ตร. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

วันพุธที่ 3 พ.ย.64 เวลา 13.30 น. 

      พล.ต.ต.ศรีศักดิ์  คัมภีรญาณ ผบก.งป. ร่วมประชุมเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณระดับ ตร. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

โดยมี พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. (บร.)  เป็นประธาน