พล.ต.ต.สมบัติ หวังดี รอง ผบช.สงป. เป็นประธาน ,พ.ต.อ.หญิง กิดานันท์ คมขำ รอง ผบก.งป. ผู้แทน งป. เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นในการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตร. เพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล

 วันอังคารที่ 31 ส.ค.64 เวลา 10.00 น. 

      พล.ต.ต.สมบัติ  หวังดี รอง ผบช.สงป.

เป็นประธาน ,พ.ต.อ.หญิง กิดานันท์ คมขำ รอง ผบก.งป. ผู้แทน งป. เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นในการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตร. เพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล

ณ ห้องประชุม งป. ชั้น 4 อาคาร 5 ตร.

โดยมีผู้แทน งป., กง., กช. และ ฝทง.สงป. เข้าร่วมประชุม