พล.ต.ต.สมบัติ หวังดี รอง ผบช.สงป. และ พ.ต.อ.หญิง นุชจรี อุดมแสงอร่าม รอง ผบก.งป. เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ตร. (DCIO ตร.) ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ 19 ต.ค.64 เวลา 13.30 น. 

พล.ต.ต.สมบัติ หวังดี  รอง ผบช.สงป. และ พ.ต.อ.หญิง นุชจรี อุดมแสงอร่าม รอง ผบก.งป. เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ตร. (DCIO ตร.) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบเครือข่ายการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

ณ ห้องประชุมกองงบประมาณ ชั้น 4 อาคาร 5 ตร.

โดยมี พล.ต.อ.ปิยะ  อุทาโย รอง ผบ.ตร.(บร.) เป็นประธาน