พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 6) ตรวจเยี่ยม สงป. ณ ห้องประชุม กง.

วันพุธที่ 20 ต.ค.64 เวลา 10.00 น. 

พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 6) ตรวจเยี่ยม สงป. ณ ห้องประชุม กง.