พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป พร้อมด้วย รอง ผบช.สงป. และ ผบก.งป.ร่วมประชุมการติดตามความคืบหน้าการจัดทำคำของบประมาณ ปี พ.ศ.2566

พล.ต.ท.พัฒนวุธ  อังคะนาวิน ผบช.สงป พร้อมด้วย รอง ผบช.สงป. และ ผบก.งป. ร่วมประชุมการติดตามความคืบหน้าการจัดทำคำของบประมาณ ปี พ.ศ.2566  ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. 

โดยมี พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์   ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร6) เป็นประธาน