พล.ต.อ.ปิยะ  อุทาโย  รอง ผบ.ตร.(บร) เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ครั้งที่ 3/2564

          วันศุกร์ที่ 10 ก.ย.64  เวลา 13.30 น.

          พล.ต.อ.ปิยะ  อุทาโย  รอง ผบ.ตร.(บร) เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. ผ่านระบบการประชุมทางไกล (ZOOM Cloud Meetings)