พล.ต.อ.ปิยะ  อุทาโย รอง ผบ.ตร.(บร) เป็นผู้แทน ตร. พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

วันวันจันทร์ที่ 9 ส.ค.64 เวลา 9.00 น. พล.ต.อ.ปิยะ  อุทาโย รอง ผบ.ตร.(บร) เป็นผู้แทน ตร. พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 วุฒิสภา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.