รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. เดือน ก.พ.65 (ผ่านระบบการประชุมทางไกล)

รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. เดือน ก.พ.65 (ผ่านระบบการประชุมทางไกล)