รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้งบประมาณ ของ ตร. เดือน มี.ค.65 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Vedio Conference)

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้งบประมาณ ของ ตร. เดือน มี.ค.65 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Vedio Conference)