รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. ครั้งที่ 4/2564 (ผ่านระบบการประชุมทางไกล) เมื่อ 14 ก.ย.64