วันจันทร์ที่ 22 ก.พ. 2564 ตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผมและ 5 ส. ข้าราชการตำรวจในสังกัด งป. ประจำสัปดาห์