วันจันทร์ที่ 22 เม.ย.67 การประชุมพิจารณาร่างการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การให้บริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์

วันจันทร์ที่ 22 เม.ย.67 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.หญิง มัณฑนา ปั้นชื่น ผกก.ฝงป.1 งป. เป็นผู้แทน งป. เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การให้บริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ระหว่าง ตร. กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ณ ห้องประชุมปทุมวัน ชั้น 13 อาคาร 1 ตร.